Rok Żołnierzy Wyklętych

 

Najważniejszym motywem całego przedsięwzięcia jest ekspozycja plakatów – biogramów przybliżających postacie Żołnierzy Tułaczy.Obrazek

Biogramy Żołnierzy Tułaczy można pobrać z serwera: ftp.okcjo.com.pl

 login: wrzutnia2.okcjo.com.pl  hasło: xDjCu9aC

Na serwerze biogramy pojawiać się będą w kolejności następującej:

 01_Nazwisko_Imię

02_Nazwisko_Imię itd. (nie będzie to lista alfabetyczna). 

W związku z tym można wieszać biogramy w takiej kolejności ich pojawiania się na serwerze. Fundacja prosimy o ekspozycję – w miarę możliwości – wszystkich biogramów. Poza tym biogramy w większej objętości i z większą ilością nazwisk pojawią się na stronie: www.rokzolnierzytulaczy.pl lub www.rzt.pl

Rok Żołnierzy Tułaczy
http://www.rokzolnierzytulaczy.pl